.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ιδρύθηκε το 2006 από τον Π.Καρπόζηλο αρχιτέκτονα μηχανικό με πολυετή εμπειρία στον μελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία και δραστηριότητα, τόσο στον επαγγελματικό τομέα κατασκευών, όσο και υψηλής ποιότητας και απαιτήσεων ιδιωτικά έργα. Κύρια χαρακτηριστικά της μακροχρόνιας και σταθερής μας παρουσίας στην αγορά είναι η συνεχής ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, που έχουν σαν αποτέλεσμα τις σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους περισσότερους πελάτες μας.